Voorzitter bedankt!

Op dinsdagavond 10 december heeft het bestuur van de stichting “Er is Hoop Zwolle” afscheid genomen van zijn voorzitter Klaas Bakker. Van Lydia, secretaris van de stichting, ontvangt hij een mooi boeket bloemen. Klaas heeft bijna 7,5 jaar met veel enthousiasme en bewogenheid zich ingezet voor de stichting en in het bijzonder het Eetcafé. Regelmatig bevond hij zich onder de medewerkersgroep en was hij op de woensdagavond aanwezig om te helpen. Klaas is een man van persoonlijk contact, hij koos ervoor om wethouders van de gemeente Zwolle rechtstreeks te benaderen, maakte gemakkelijk gebruik van z’n netwerk binnen de kerken en maatschappelijke (christelijke) organisaties, waardoor de bekendheid en de waardering van het Eetcafé toenam.

klaas bakker

Klaas, hartelijk dank voor je inzet!


PASEN ! Jezus Leeft!

Jezus leeft! Pasen in het Eetcafé

Afgelopen woensdag hebben we samen in het Eetcafé het Paasfeest gevierd. We mochten stilstaan bij Gods oplossing: Jezus Christus.
God werd mens en met dié persoon, Jezus Christus, is de ontstane kloof tussen God en ons overbrugd. Daarom kwam Hij op aarde, stierf Hij tenslotte een wrede dood aan het kruis, maar kreeg op die manier de straf voor onze zonden. Hij overbrugde daarmee de kloof tussen God en ons.

Samen hebben we genoten van een heerlijke maaltijd: gebakken aardappels, boontjes en een kippenpoot. Als nagerecht cake met vanillevla en paaseitjes.

Uiteraard was er ook weer volop gelegenheid voor een persoonlijk gesprek en gebed. Komt u woensdag ook in het Eetcafé?

pasen 2018

pasen-2018


Overijsselse Vrijwilligersprijs 2017

Beste mensen,

 

Er is Hoop Eetcafé is als organisatie genomineerd voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2017. Met de Overijsselse vrijwilligersprijs wil de Provincie Overijssel haar grote waardering uiten voor de – vaak onzichtbare-  inzet van al die duizenden Overijsselse vrijwilligers. Dit jaar reikt de provincie Overijssel voor de achttiende keer de Overijsselse Vrijwilligersprijs uit op vrijdag 30 juni a.s.

 

Tot en met donderdag 29 juni is het mogelijk om te stemmen op je favoriete vrijwilligersorganisatie voor de publieksprijs. Hiervoor vraag ik je hulp! Zou je zelf willen stemmen op het Eetcafé en je sociale netwerk (via email/facebook/twitter) willen vragen op ons te stemmen? Dit kan rechtstreeks via deze link: http://www.overijsselsevrijwilligersprijs.nl/index.php?id=er-is-hoop-eetcafe-in-zwolle&lang=nl

 

Meer informatie over de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2017 zie www.ovp2017.nl

Alvast bedankt


CityEetcafé

In verband met het voetbaltoernooi IJsselcup 2016 kon het Eetcafé op woensdag 28 december niet in het restaurant van de WRZV-hallen terecht. Gelukkig was er plaats bij het City Café aan de Rieteweg 12, zodat we onze bezoekers niet hoefden teleur te stellen. Zo was het laatste Eetcafé van het jaar een speciale: een heerlijke stampotmaaltijd in een sfeervol City Eetcafé!

City Eetcafe


Hilly Bisschop toegetreden tot het bestuur

Met een hartelijk welkom mogen we versterking binnen het bestuur bekendmaken. Want na een paar keer de bestuursvergadering te hebben bezocht heeft Hilly Bisschop zich beschikbaar gesteld voor de functie algemeen bestuurslid van stichting Er is Hoop Zwolle. Hilly is een belijdend lid van de Herstel Hervormde Gemeente Hasselt, Rouveen en Zwolle. Daar zit ze o.a. in de commissie ZEC (Zendings- en Evangelisatie Commissie).


Preek van de leek

Een goede bekende :)

‘Preek van de Leek’ in Zwolse schuilkerk door Joop van Ommen

ZWOLLE – Joop van Ommen, bekend van de Herberg en onder meer de daklozenkrant, houdt op zaterdag 28 november de ‘Preek van de Leek’ tijdens een speciale dienst die door de Remonstrantse en Doopsgezinde gemeente is opgezet. Die willen een podium bieden aan Zwollenaren van diverse pluimage.
De preek van de week wordt gehouden in de schuilkerk van de Doopsgezinde gemeente aan de Wolweverstraat 9 in Zwolle. Aanvang 19.00 uur tot 20.00 uur. Daarna is er koffie en muziek. De zaal is open van af 18.30 uur. Kosten: 5 euro.
zie ook:

Stadsgebed Zwolle

Stadsgebed Zwolle

Iedereen is welkom om deel te nemen aan het stadsgebed. Elke maandag komt de gebedsgroep samen van 07:00-08:00 uur om te bidden voor Zwolle en omstreken. Zo wordt er gebeden voor de lokale overheid (bestuurders en wethouders), maar ook voor diverse (vrijwilligers) organisaties. Verder wordt er vooral ingespeeld op de lokale actualiteit. De locatie rouleert, omdat de bidders bij één van de leden van de gebedsgroep samenkomt. De gebedsgroep is interkerkelijk, de bidders hebben een verschillende kerkelijke achtergrond.

 

Het stadsgebed is een unieke gelegenheid om de werkweek ‘s ochtends te beginnen met aanbidding en voorbede. Kom gerust een keer meebidden, voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@erishoopzwolle.nl