Voorzitter bedankt!

Op dinsdagavond 10 december heeft het bestuur van de stichting “Er is Hoop Zwolle” afscheid genomen van zijn voorzitter Klaas Bakker. Van Lydia, secretaris van de stichting, ontvangt hij een mooi boeket bloemen. Klaas heeft bijna 7,5 jaar met veel enthousiasme en bewogenheid zich ingezet voor de stichting en in het bijzonder het Eetcafé. Regelmatig bevond hij zich onder de medewerkersgroep en was hij op de woensdagavond aanwezig om te helpen. Klaas is een man van persoonlijk contact, hij koos ervoor om wethouders van de gemeente Zwolle rechtstreeks te benaderen, maakte gemakkelijk gebruik van z’n netwerk binnen de kerken en maatschappelijke (christelijke) organisaties, waardoor de bekendheid en de waardering van het Eetcafé toenam.

klaas bakker

Klaas, hartelijk dank voor je inzet!