Onderweg

Sinds jaar en dag is het iedere woensdagmiddag een drukte van belang bij het restaurant van de WRZV. Vrijwilligers die koken, tafel dekken en koffie schenken zijn aanwezig om de bezoekers hartelijk welkom te heten. Met elkaar genieten we van een gezonde maaltijd, gezelligheid en het elkaar ontmoeten.

Maar sinds begin maart was het er stil, ook het Eetcafé heeft zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM, waardoor het niet meer mogelijk was om met elkaar te eten. Hoe akelig was dat, juist omdat we weten dat er bezoekers komen voor wie het niet altijd mogelijk is om een gezonde maaltijd te bereiden. Of omdat ze eenzaam zijn, en anders nauwelijks mensen spreken. De medewerkers van het Eetcafé vonden het moeilijk om juist in deze onzekere tijd er niet te kunnen ‘zijn’ voor de bezoekers.

Zoals zoveel organisaties hebben medewerkers in de afgelopen weken creatief gezocht naar mogelijkheden om toch de maaltijden aan te kunnen bieden. Er is veel werk verzet en in samenwerking met de Soepbus van het Leger des Heils konden we op 8 april de eerste maaltijden uitdelen!
Dus er wordt weer gekookt, de maaltijden worden nu op verschillende plekken in Zwolle uitgedeeld. Niet alle medewerkers kunnen koken, er zijn er ook die echt thuis moeten blijven. Maar dat betekent niet dat zij niets kunnen doen, hoe mooi is het dat zij blijven bidden voor de bezoekers van het Eetcafé. Waardering voor alle medewerkers van het Eetcafe, voor hun inzet en betrokkenheid!

Ieder heeft op zijn of haar eigen manier te maken met de gevolgen van de corona-crisis, het bestuur wenst bezoekers en medewerkers veel sterkte. In dit alles mogen we blijven kijken naar de regenboog als teken van Gods trouw.  Ook al spreken we nu over het vormgeven van een 1,5 meter samenleving, God is een God van nabij.

kooistra1

foto: Jan Kooistra