Pasen

Paasfeest 2021           Er is Hoop      Markus 16: 1 – 8

 

Wat moet je eigenlijk met het Paasfeest?
Waarom zou je het Paasfeest vieren?
Door corona kunnen we eigenlijk helemaal geen feest vieren.
We moeten afstand houden, we mogen niet in groepen bij elkaar komen.
We kunnen niet zingen.

 

Veel mensen zijn eenzaam.
Opa’s en oma’s zien hun kleinkinderen weinig.
Bedrijven dreigen failliet te gaan.
Jongeren hebben bijna gaan toekomst.
Wat valt er te vieren?

 

Waarom toch Pasen?
Het Paasverhaal is begonnen in Jeruzalem.
Ruim 2000 jaar geleden.
Eigenlijk viel toen ook niet zo veel te vieren.
Het land Israël was bezet door de Romeinen.
En toen men het joodse Pascha wilde vieren was er gedoe met Jezus.

De joodse leiders hadden een hekel aan Jezus. Jezus kreeg te veel aandacht, omdat Hij zoveel wonderen deed.
Daarom hebben de Joden Hem met toestemming van de Romeinse stadhouder Pilatus laten kruisigen.
De familie en vrienden van Jezus hebben machteloos staan kijken hoe Jezus werd bespot, en
hoe hij tenslotte stierf aan het kruis. Waarom is Jezus onschuldig ter dood veroordeeld? Het bijzondere is dat hij zo onze straf heeft gedragen en ons met God heeft verzoend.
Door het geloof in Jezus ga je begrijpen dat Hij daar in onze plaats heeft gehangen.
Maar voor de familie en vrienden van Jezus was het geen feest, geen Paasfeest. Het was een dag van rouw.
Jezus is ’s avonds door zijn vrienden begraven.
Enkele vrouwen hebben gezien waar Hij begraven is.
Ze wilden zijn lichaam nog verzorgen met zalf, maar het was te laat, omdat de sabbat, de rustdag begon.
Op de zondagmorgen, na de sabbat, gaan 3 vrouwen naar het graf waar Jezus ligt. Ze willen zijn lichaam balsemen, zodat het langer gaaf blijft.
Als ze bijna bij het graf komen, vragen ze zich af hoe ze de zware steen voor het graf kunnen wegkrijgen. Ze hadden eigenlijk een paar sterke mannen moeten meenemen.

Maar als ze naar het graf kijken, zien ze dat de steen al weggerold is.
Daar schrikken ze van. Wat is hier gebeurd?
Snel lopen ze naar het graf, ze kijken naar binnen en zien daar een jonge man in witte kleren. Het is een engel. Ze schrikken nog meer.
Maar de engel zegt: ‘Wees niet bang. Jullie zoeken Jezus, de gekruisigde, Hij is hier niet, Hij opgewekt. Hij leeft. Kijk maar, de plek waar Hij heeft gelegen is leeg.
Ga maar terug en vertel tegen zijn discipelen dat Hij is opgestaan uit de dood.
Maar de vrouwen zijn nog steeds bang.
Ze gaan naar de discipelen en vertellen dat ze naar het graf zijn geweest en dat het graf leeg is. En dat er een engel in het graf zat.
Maar de discipelen geloven het niet.
Ze vinden het vrouwenpraat.

Pas aan het eind van de dag, als Jezus zich aan meerdere mensen heeft laten zien, beginnen ze het een beetje te geloven.
Die eerste Paasdag was een wonderlijke, verwarrende dag.
Niet echt een feestdag.
De discipelen en de vrouwen wisten er geen raad mee.

Toch is de opstanding van Jezus van levensbelang.

Jezus heeft de dood overwonnen.
Er is toekomst.
Eeuwig leven, na de dood begint het echte leven zonder oorlog, zonder armoede, ziekte of dood.

Daarom vieren we Pasen.
Hoe het leven vandaag ook is, hoe moeilijk, hoe zwaar.
Ik denk ook aan onze broeders en zusters in landen waar ze vervolgd worden, waar ze niet mogen samenkomen. Ook zij vieren onder moeilijke omstandigheden het Paasfeest.
Pasen is het feest van bevrijding uit de macht van het kwaad.
Voor mensen die opgesloten zijn door corona geeft Jezus vrijheid.
Er is hoop, er is licht aan het eind van de tunnel, er is toekomst.
Daarom kunnen we ook in coronatijd zingen.

Een heerlijk morgenlicht breekt aan,

De Zoon van God is opgestaan!