Huisregels

Voor een goede omgang met elkaar zijn enkele regels nodig voor gezelligheid en veiligheid. Gezien de diversiteit van onze gasten hanteren we daarvoor een aantal afspraken (huisregels).

  • Centraal staat dat we elkaar ontmoeten voor, tijdens en na de maaltijd
  • Daarbij staan de telefoons op stil en houden we rookwaar op zak.
  • Om onrust te voorkomen, blijven we tijdens de maaltijd aan tafel.
  • We gaan respectvol met elkaar om en daarbij horen geen alcohol en drugs.
  • Agressie hoort hier niet bij; verbaal noch fysiek.
  • Het Eetcafé is geen plek voor handel noch ruilhandel.
  • Onze bezoekers zijn onze gasten, ze komen dus niet achter de bar of in de keuken.
  • Elkaar ontmoeten staat centraal, waarbij ieder mens waardevol is.

Medewerkers, maar ook andere gasten, mogen elkaar op hun gedrag aanspreken indien dit niet overeenkomt met de afspraken (huisregels.)

Het Eetcafé