Stichting Er is Hoop Zwolle

Doel van het “Er Is Hoop” werk.

Algemeen:

Het jaar 1982 werd destijds uitgeroepen tot evangelisatorisch jaar: een jaar met extra aandacht voor de verkondiging van het evangelie aan mensen in ons land die daarmee minder bekend waren. Overal in het land ontstonden initiatieven en in heel wat plaatsen werden interkerkelijke werkgroepen opgericht onder het motto van “Er is Hoop”. Zo ook in Zwolle. Daarbij werd als logo de kleurrijke regenboog gebruikt. De regenboog staat immers model voor het verbond dat God met Noach en met alle levende wezens die met hem waren na de zondvloed sloot, waarbij Hij beloofde nooit meer de aarde te verwoesten door zo’n enorme watermassa (Genesis 9:8-17).

Doel:

Vanuit de roeping die wij als christenen hebben om de blijde boodschap uit te delen in woord en daad, stelt het “Er is Hoop” zich tot doel, de christelijke gemeenten daarin te stimuleren en toe te rusten. Ook wil zij een platvorm zijn van kerken en genootschappen, om ervaringen en informatie uit te wisselen en activiteiten op elkaar af te stemmen. Omdat het verder een opdracht is om als christenen één te zijn, wil het Er is Hoop werk ook daartoe bijdragen. Tevens wil zij initiatief nemen en activiteiten (laten) uitvoeren, die door deelnemende gemeenten gezamenlijk als belangrijk worden gevonden en zich goed lenen voor een gezamenlijke aanpak.

Activiteiten werden georganiseerd, zoals:

  • Thema bijeenkomsten
  • mannenontbijt
  • Cursussen
  • Gebedsbijeenkomsten
  • Sing-in / Praise-bijeenkomsten enz.
  • Eetcafé

Op dit moment is het zwaartepunt van de activiteiten, het organiseren en in standhouden van het Eetcafé. Het doel van het Eetcafé is het verstrekken van een gratis warme maaltijd aan iedereen daar daaraan behoefte heeft. Deze maaltijd wordt verstrekt, elke woensdagavond in het restaurant van de WZRV – Hallen in Zwolle. De inkopen voor de maaltijden en de bereiding hiervan wordt door een grote groep vrijwilligers uitgevoerd.

Bestuur Er is Hoop

Waarde van het Eetcafé: tijdelijk thuis

Iedere week een warme maaltijd bereiden voor zo’n 80 personen. Bezoekers hartelijk ontvangen en hen gastvrijheid, een luisterend oor, aandacht en meeleven bieden. Kortom: het Eetcafé van de WRZV in Zwolle is een bijzondere plek waar mensen elkaar ontmoeten, vrijwilligers en de bezoekers van het Eetcafé, ieder met zijn of haar eigen verhaal. Het is een plek waar Gods liefde benoemd en beleefd kan worden.

Sinds enige tijd ben ik voorzitter van het bestuur die deze organisatie draagt. Ik vind het heel belangrijk dat we in de samenleving oog blijven houden voor elkaar. Dat er in alle hectiek een plek is om ‘te zijn’ en waar prestaties niet tellen. Mooi om te zien dat Zwolle verschillende vormen van een tijdelijk thuis biedt waar mensen even op adem kunnen komen in een samenleving waarin sociale uitsluiting en armoede eerder toe- dan afneemt.

Als docent bij een hbo opleiding voor Social Work ben ik vaak met studenten in gesprek over mensen in zogeheten achterstandssituaties, mensen die om verschillende redenen niet mee kunnen doen in de samenleving. Vaak hebben we het dan over participeren en erbij horen. Het is voor mij heel zinvol om betrokken te zijn bij het Eetcafé, te zien hoe bezoekers even tot rust kunnen komen, links en rechts een praatje maken en hoe de vrijwilligers vanuit verschillende kerken zich met elkaar wekelijks inzetten om dit mogelijk te maken.

Petra Eikelboom-Poot
Voorzitter Stichting Er is Hoop Zwolle

20200422_221803

Het bestuur van Stichting Er is Hoop wordt gevormd door leden vanuit verschillende kerken in Zwolle.

Voorzitter
Petra Eikelboom voorzitter@erishoopzwolle.nl
Secretaris
Lydia Bieleman    info@erishoopzwolle.nl
Penningmeester
Roel Brakke penningmeester@erishoopzwolle.nl
Leden
Martin van der Spek (Coördinator Eetcafe) eetcafe@erishoopzwolle.nl

Algemeen bestuurslid: Vacant
Algemeen bestuurslid: Vacant

De medewerkers en het bestuur zijn allemaal onbezoldigde vrijwilligers.

Beleidsplan, financieel verslag en begroting

klik op onderstaande link voor ‘Er is Hoop’ Visie en doelstellingen – Beleidsplan 2021-2024.

Beleidsplan Er is Hoop Zwolle 2020-2024
Om de samenvatting van het financieel verslag in te zien, klikt u op de onderstaande link.

2021 jaarverslag EiH

jaarverslag EiH 2022

Voor de balans en de staat van baten en lasten in te zien, klikt u op de onderstaande link.

EiH – Balans en Staat van baten en lasten 2021
EiH-Balans-en-Staat-van-baten-en-lasten – 2022