Stichting Er is Hoop Zwolle

Doel van het “Er Is Hoop” werk.

Algemeen:

Het jaar 1982 werd destijds uitgeroepen tot evangelisatorisch jaar: een jaar met extra aandacht voor de verkondiging van het evangelie aan mensen in ons land die daarmee minder bekend waren. Overal in het land ontstonden initiatieven en in heel wat plaatsen werden interkerkelijke werkgroepen opgericht onder het motto van “Er is Hoop”. Zo ook in Zwolle. Daarbij werd als logo de kleurrijke regenboog gebruikt. De regenboog staat immers model voor het verbond dat God met Noach en met alle levende wezens die met hem waren na de zondvloed sloot, waarbij Hij beloofde nooit meer de aarde te verwoesten door zo’n enorme watermassa (Genesis 9:8-17).

Doel:

Vanuit de roeping die wij als christenen hebben om de blijde boodschap uit te delen in woord en daad, stelt het “Er is Hoop” zich tot doel, de christelijke gemeenten daarin te stimuleren en toe te rusten. Ook wil zij een platvorm zijn van kerken en genootschappen, om ervaringen en informatie uit te wisselen en activiteiten op elkaar af te stemmen. Omdat het verder een opdracht is om als christenen één te zijn, wil het Er is Hoop werk ook daartoe bijdragen. Tevens wil zij initiatief nemen en activiteiten (laten) uitvoeren, die door deelnemende gemeenten gezamenlijk als belangrijk worden gevonden en zich goed lenen voor een gezamenlijke aanpak.

Activiteiten werden georganiseerd, zoals:

  • Thema bijeenkomsten
  • mannenontbijt
  • Cursussen
  • Gebedsbijeenkomsten
  • Sing-in / Praise-bijeenkomsten enz.
  • Eetcafé

Op dit moment is het zwaartepunt van de activiteiten, het organiseren en in standhouden van het Eetcafé. Het doel van het Eetcafé is het verstrekken van een gratis warme maaltijd aan iedereen daar daaraan behoefte heeft. Deze maaltijd wordt verstrekt, elke woensdagavond in het restaurant van de WZRV – Hallen in Zwolle. De inkopen voor de maaltijden en de bereiding hiervan wordt door een grote groep vrijwilligers uitgevoerd.

Bestuur Er is Hoop

Het bestuur van stichting Er is Hoop wordt gevormd door leden vanuit verschillende kerken in Zwolle.

Voorzitter
Petra Eikelboom voorzitter@erishoopzwolle.nl
Secretaris
Lydia Bieleman    info@erishoopzwolle.nl
Penningmeester
Harrie van der Meulen penningmeester@erishoopzwolle.nl
Leden
Mark Groothuis (Coordinator Eetcafe) eetcafe@erishoopzwolle.nl
Hilly Bisschop
vacature

De medewerkers en het bestuur zijn allemaal onbezoldigde vrijwilligers.

Beleidsplan, financieel verslag en begroting

klik op onderstaande link voor ‘Er is Hoop’ Visie en doelstellingen – Beleidsplan 2014-2018.

Het Beleidsplan

 

Om de samenvatting van het financieel verslag in te zien, klikt u op de onderstaande link.

Jaarverslag 2016

2017 jaarverslag EiH

2018-jaarverslag-EiH.pdf

2019-jaarverslag-EiH

Voor de balans en de staat van baten en lasten in te zien, klikt u op de onderstaande link.

EiH Balans en Staat van baten en lasten 2015

EiH Balans en Staat van baten en lasten 2016

EiH Balans en Staat van baten en lasten 2017

EiH Balans en Staat van baten en lasten 2018.

EiH Balans en Staat van baten en lasten 2019